ACT Α.Ε.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ-ACT

Η ACT Α.Ε. από το 1990 αναπτύσσει και εφαρμόζει κάθετες λύσεις πληροφορικής αποκλειστικά για τον κλάδο των Οχημάτων. Η ηγετική θέση της εταιρείας είναι αποτέλεσμα της βαθιάς τεχνογνωσίας και μακράς εμπειρίας στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων συστημάτων πληροφορικής.