IΠΟΜΑΡ Α.Ε.

ipomar-logo

Η IΠΟΜΑΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992, και έκτοτε αντιπροσωπεύει διεθνείς οίκους παραγωγής λιπαντικών και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία και το αυτοκίνητο. Από το 1998, η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στην ευρύτερη Βαλκανική ζώνη, την εταιρεία Galp lubricants, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαιοειδών παγκοσμίως,παράγει περισσότερα από 400 προϊόντα σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς προδιαγραφές. Η λίστα πελατών της IPOMAR περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους αντιπροσώπους, τους διανομείς, τους δήμους και τους δημόσιους οργανισμούς.